Flora & Fauna

De Heerlijkheid Appeltern herbergt tientallen soorten dieren en planten, waaronder een aantal zeer bijzondere en waardevolle. Het meest in het oog springen de monumentale eiken. Die langs de lange noord-zuid laan zijn wel 30 meter hoog en 230 á 250 jaar oud. De eiken op de ringdijk zijn iets jonger, ca 210 tot 230 jaar oud. De eiken langs de sterrenlanen in het bos zijn ongeveer 100 jaar oud. In het bos staat ook een grote mispel, van zeker 50 jaar oud.

Enkele decennia geleden had het bos een heel rijke kruidlaag. In de loop der jaren is die grotendeels verloren gegaan door vermesting (hondenpoep) en de verruiging met brandnetels en bramen die daar het gevolg van is. In 2014 zijn er heel veel kruiden en bollen geplant om een deel van de vroegere rijkdom te herstellen.

Als u op (meer) klikt ziet u de inventarisatie van de flora en fauna van de Heerlijkheid. Die is incompleet en nog voor verbetering vatbaar. Aanvullingen en verbeteringen kunt u kwijt via het contactformulier (zie bij contact ).