Flora

Bomen en heesters

Appel, goudreinette, rode Boskoop, (Malus sylvestris), in 2014 twee aangeplant nabij het rond en de grote vijver en een Haneman (zoete appel) aangeplant naast fruithuisje. Verder vier exemplaren Bramley seedling in de kant van de Maasdijk.

Beuk, (Fagus sylvatica), wilde zaailingen, heg beugelveld.

Bittere Wilg

Bosroos, (Rosa arvensis), 2014 aangeplant nabij grote vijver en het rond (B).

Boswilg

Dauwbraam, (Rubus caesius), overal op bosbodem.

Eenstijlige Meidoorn, (Crataegus monogyna) verspreid in het bos. Spontane uitzaai.

Es, (Fraxinus excelsior) verspreid in het bos.

Framboos, (Rubus idaeus), verspreid in het bos.

Gagel (Myrica gale), in bosrand langs de grote laan

Gelderse Roos, (Viburnum opulus), verspreid in het bos

Gele Kornoelje, (Cornus mas), enkele exemplaren in het bos. In 2014 bijgezaaid.

Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), verspreid in bos.

Gewone Iep, (Ulmus minor/hollandica?) verspreid in het bos, spontane uitzaai.

Hazelaar, (Corylus avellana), verspreid in het bos, in 2014 bijgezaaid.

Hulst, (Ilex aquifolium), zaailingen in het bos, winter 2014 gezaaid in het talud en aan de voet van de ringdijk. En febr. 2015 twee exemplaren geplant aan noordkant beugelveld.

Katwilg

Mispel, (Mespilus germanicum), ca 50 jaar oud exemplaar ten zuiden van de zuidelijke van de twee sterrenlanen (N, M).

Okkernoot (Juglans regia) 2014 gezaaid nabij vijver en januari 2015 twee exemplaren geplant aan westzijde beugelveld

Pierik (Prunus persica), febr 2015 geplant aan de noordkant van het beugelveld.

Peer (Pyrus domestica) twee Giesser wildeman in kant Maasdijk

Populier (Populus canadensis/deltoides?)

Pruim (Prunus domestica) reine claude ten oosten van het noordelijke bouwhuis

Schietwilg (Salix alba), oa langs slotgracht

Sleedoorn, (Prunus spinosa), vooral in bosrand langs de Kasteelstraat, uitgezaaid op diverse plaatsen in 2014.

Tamme kastanje (Castanea sativa), Oud exemplaar voor het zuidelijke bouwhuis (M) zaailingen, 2014 verspreid in het bos gezaaid.

Taxus, (Taxus baccata), twee ca 60 jaar oude exemplaren in het rond. Verder zaailingen verspreid in het bos (M).

Vlier (Sambucus nigra) verspreid in het bos

Walnoot (Juglans regia), zie Okkernoot.

Wilde Kroos, (Prunus domestica), vooral in bosrand langs de Kasteelstraat, uitgezaaid op diverse plaatsen in 2014.

Wilde Peer, (Pyrus sylvestris), 2014 twee aangeplant, een temidden van de bosvijvers en een in het bos nabij de grote vijver (B).

Winterlinde (Tilia cordata) verspreid in het bos

Witte Paardenkastanje, (Aesculus hippocastanum), nabij de bouwhof, spontane uitzaai.

Zoete Kers of Kriek, (Prunus avium), wild opschot en aanplant nabij grote vijver en bosvijvers

Zomereik, (Quercus robur), aangeplant als laanboom, op de ringdijk ca 230 jaar oud (M), in de lange laan ca 210 jaar oud (M), sterrenlanen ca 100 jaar oud (M). Verder verspreid in het bos, ca 50 jaar oud, spontane uitzaai?

Zomerlinde (Tilia platyphyllos) o.a. vier exemplaren tussen de bouwhuizen.

Zwarte Els, (Alnus glutinosa), verspreid in het bos vooral aan de randen langs de sloten.

Klimmers

Hop (Humulus lupulus) 2014 gezaaid in bosrand langs grote laan.

Klimop, (Hedera helix) op talloze plaatsen in bos.

Pijpbloem (Aristolochia clematitis), 2014 aangeplant in de dijkvoet aan de oostzijde van het beugelveld.

Wilde kamperfoelie, (Lonicera periclymenum)

Kruiden

Bereklauw (Heracleum sphondylium)

Blauwe knoop (Succisa pratensis), geplant april 2015 aan de oever van de noordwestelijke bosvijver.

Blauwe monnikskap (Aconitum napellus), 2014 gezaaid in bos, zuidzijde

Brandnetel/grote brandnetel, (Ertica dioica/urens), verspreid in het bos, vooral langs de lanen.

Breedbladige Wespenorchis, (Epipactis helleborine), in 2014 uitgezaaid langs sterrenlanen. (B).

Dollekervel (Chaerophyllum temulum)

Echte valeriaan (Valeriane officinalis)

Fluitekruit (Anthriscus sylvestris), algemeen in randen lanen en paden

Gewone Brunel, (Prunella vulgaris) in graskant tussen de bouwhuizen

Gewone kattestaart (Lythrum salicaria), in slootkanten langs Kasteelstraat en Elberseweg

Gewone sleutelbloem, (Primula veris), in 2014 uitgezaaid in bosrand langs zuidelijke sterrenlaan (B).

Gewoon havikskruid (Hieracium vulgatum)

Groot hoefblad (Petasites hybridus), slootkant langs Kasteelstraat, aan westkant Beugelveld in het talud.

Grote klis (Arctium lappa)

Grote weegbree (Plantago major)

Haagwinde ,(Castystegia sepium)

Heemst (Althea officinalis)

Hondsdraf (Glechoma hederacea)

Karthuizer anjer (Dianthus carthusianorum) in grashelling tussen de bouwhuizen

Klein hoefblad (Tussilago frafara) aan westkant beugelveld.

Koninginnekruid ((Eupatorium cannabium)

Kraailook, (Allium vineale), in grashelling tussen de bouwhuizen.

Kruipende boterbloem ((Ranunculus repens), ten noorden van het noordelijke bouwhuis

Kruipganzerik (Potentilla anglica)

Melkeppe (Peucedanum palustre)

Moerasdroogbloem (Gnaphalium uliginosum), rond de grote vijver.

Moerasspirea (Filipendula ulmaria), slootkant langs Kasteelstraat en Elberseweg.

Paarse schubwortel, (Lathraea clandestina), maart 2015 geplant bij populier aan westkant beugelveld. ( B, N !)

Pastinaak

Perzikkruid (Polygonum persicaia), algemeen in bosranden

Pinksterbloem, (Cardamine pratensis), in weiland nabij bouwhuis

Smeerwortel (Symphytum officinale), slootkant langs de Kasteelstraat

Speenkruid (Ranunculis ficaria), verspreid in het bos, vooral aan de randen.

Vingerhoedskruid, (Digitalis purpurea), verpreid in het bos nabij de grote vijver. In 2014 in het bos uitgezaaid en verder nabij het infobord op het beugelveld.

Wilde Akelei, (Aquilegia vulgaris), verspreid in het bos nabij de grote vijver. In 2014 in het bos uitgezaaid.

Wilde Peen

Wilde Peterselie

Wilde Selderie

Witte dovenetel (Lamium album)

Witte Klaverzuring, (Oxalis acetosella), in het bos ten zuiden van de zuidelijke sterrenlaan. In 2014 van daar verspreid.

Wolfsmelk, (Euphorbia lathyris, ook wel heksenmelk of mollekruid genoemd), aan de westzijde van het beugelveld.

Wijfjesvaren, (Athirium Felix-femina, onder voorbehoud varens zijn lastig te determineren), febr. 2015 geplant in de oevers van de bosvijvers.

Zwarte nachtschade (Solanum nigrum), aan de noordzijde van het beugelveld

 

Grassen

PM

Stinsenplanten/bolgewassen

Aronskelk, (Arum maculatum), 2014 geplant en gezaaid tussen en rond de bosvijvers

Bosanemoon, (Anemone nemorosa) najaar 2014 geplant aan de oostzijde van de bosvijvers

Boshyacinth, (Hyacinthiodes non scripta), ook wel Blue bells genoemd, in 2014 ca 150 exemplaren geplant nabij de bosvijvers.

Daslook, (Allium ursinum) 2014 geplant aan zuidzijde bosvijvers

Gewone salomonszegel, (Polygonatum multiflorum) najaar 2014 geplant aan westzijde van de grote laan nabij de bosvijvers.

Kranssalomonszegel, (Polygonatum verticillatum) najaar 2014 geplant nabij bosvijvers (B)

Lenteklokje, (Leucojum vernum) najaar 2014 geplant in de oostelijke oevers van de noord-westelijke bosvijver (B)

Sneeuwklokje, (Galanthus nivalis), 2014 herplant tussen bosvijvers

Vogelmelk, (Ornithogalum, umbellatum), in bos langs de hoofdlaan en de noordelijke sterrenlaan, in 2014 herplant tussen bosvijvers.

Wilde narcis, (Narcissus pseudonarcissus), in 2014 ca 150 exemplaren geplant nabij de bosvijvers.

 

Waterplanten en oeverplanten

Gele lis (Iris pseudacorus), 2014 gezaaid in rand grote vijver verder in randen bosvijvers en slootkanten.

Grote egelskop (Sparganium erectum), 2014 gezaaid in rand grote vijver, verder in randen sloten

Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), 2014 gezaaid in rand grote vijver.

Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), 2014 geplant in grote vijver

Klein kroos (Lemna minor), grote vijver, bosvijvers en sloten

 

Exoten

Anna Paulownaboom, (Paulownia tomentosa), januari 2015 geplant aan de westzijde van het beugelveld

Catalpa bignonioides, febr. 2015 geplant aan zuidkant van het beugelveld

Christusdoorn, eigenlijk de valse christusdoorn, (Gleditsia triacanthos), febr 2015 geplant aan noordzijde beugelveld.

Clerodendron trichtomum, januari 2015 geplant nabij toerit beugelveld.

Ginkgo biloba, najaar 2014 geplant aan de westzijde van het beugelveld

Granaatappel, (Punica granatum), mei 2015 geplant aan de oostkant van de afrit naar het beugelveld.

Hybiscus syriacus, febr. 2015 geplant aan de oostkant van de afrit naar het beugelveld.

Indische kastanje (Aesculus indica), twee exemplaren april 2015 geplant aan de westkant van het beugelveld.

Judasboom, (Cercis siliquastrum) april 2015 geplant aan de noordkant van het beugelveld.

Maclura pomifera, (Osagedoorn) febr. 2015 twee exemplaren geplant aan de westzijde van de afrit naar het beugelveld.

Phlomis russeliana , maart 2015 geplant aan de oostkant van het beugelveld.

Prikneus, (Silene coronaria), maart 2015 geplant langs de afrit naar het beugelveld.

Sneeuwklokjesboom, (Halesia monticola), najaar 2014 geplant bij de zuid-oosthoek van de grote vijver.

Turkse hazelaar, (Corylus colurna), febr 2015 geplant aan westkant beugelveld

Zakdoekjesboom, (Davidia involucrata), najaar 2014 gezaaid aan de west- en noordzijde van het parkeerterrein (2 jaar kiemtijd).

 

Paddestoelen, zwammen en schimmels

PM

 ————————————————————————————————————————-

(B) Beschermd.

(M) van monumentale waarde

(N) van natuurlijke waarde