Wandelingen

Er zijn twee wandelingen uitgezet over de Heerlijkheid Appeltern, een korte en een lange. De korte wandeling voort alleen over de Heerlijkheid en is ca. een km, oftewel twintig minuten á een half uur gaans. (meer)

De lange wandeling voert ook buiten de Heerlijkheid en is ongeveer vier kilometer, dus een á anderhalf uur gaans. (meer)