Korte Wandeling

Naar de aartsvader van de Nederlandse democratie

(ca. 1 km, 15 á 20 minuten)

Routebeschrijving (zie kaartje onderaan)

  1. Ga rechtsaf over de sluis en dan links de Maasdijk op voor het Huis Appeltern langs.

Bij de Tuut gaat u rechtsaf over de twee historische uitwateringssluizen die als sinds 1321 de afwatering van een groot deel van Maas en Waal regelen. De bestaande sluizen stammen uit 1840. Op de Maasdijk ziet u rechts het restant van het vroegere landhuis van de Heerlijkheid Appeltern. Het oorspronkelijke landhuis is in 1874 grotendeel gesloopt. Er resteert nog slechts het vroegere dienstengebouw. Het landhuis stamt uit 1686. Daarvoor stond hier vanaf ca. 1100 een omgracht kasteel waarvan Graaf Fulco waarschijnlijk een van de eerste bewoners was. (voor wie meer wil weten over de bewoners van het kasteel en het landhuis is bij De Tuut het boekje ‘ Mensen van Maas en Waal’ verkrijgbaar)

  1. Ga rechtsaf door de poort, en volg de historische ringdijk, achter de kasteelplaats langs. Negeer de eerste afslag links naar het beugelveld en de parkeerplaats.

Links beneden ziet u het historische beugelveld dat onlangs gerestaureerd is. De ringdijk die u volgt is onderdeel van de oudste bedijking langs de Maas en is in oorsprong zeker 500 jaar oud en mogelijk zelfs 700 jaar oud. Het kasteel lag oorspronkelijk buiten de dijk in de uiterwaard van de Maas. De dijk voor het landhuis langs is van ongeveer 1800 en de huidige Maasdijk is in 1932 in het kader van het rechtrekken en kanaliseren van de Maas aangelegd.

De eiken op de oude ringdijk dijk zijn ongeveer 250 jaar oud. Ze zijn aangeplant als constructiehout voor het maken van zware eiken balken ten behoeve van gebinten in boerderijen en landbouwschuren of voor gebruik in de vloeren van kastelen en landhuizen.

korte wandeling 1

  1. Neem het eerste pad links en ga naar beneden en daar meteen weer links.

U loopt nu op een van de historische sterrenlanen, waarvan er nog twee bewaard zijn gebleven. U komt uit bij de ronde muur in het centrum van het sterrenbos. De sparingen in de muur geven aan hoe de nu verdwenen lanen vroeger liepen. Aan de rand van het weiland is het eind van elk van de vroegere lanen met twee palen gemarkeerd. In de vijver staat een borstbeeld van Joan Derk van der Capellen een voorman van de Nederlandse Patriotten en de aartsvader van de Nederlandse democratie. In de rand van de vijver is de laatste zin gegraveerd uit zijn ‘oproep aan het volk van Nederland’: Het Democratisch Manifest (Als u meer over hem wilt weten lees dan het nieuw verschenen boekje: ‘Joan Derk van der Capellen tot den Pol, heer van Appeltern’, verkrijgbaar bij De Tuut)

korte wandeling 2

  1. Neem de andere sterrenlaan terug door het bos en sla aan het eind rechtsaf.

U bent nu op de oorspronkelijke toegangslaan. De monumentale eiken van deze lange laan zijn ongeveer 220 jaar oud en 30 meter hoog. Ook deze bomen zijn oorspronkelijk aangeplant als constructiehout.

  1. Volg de laan en loop aan het eind omhoog de ringdijk op. Sla daar linksaf en verlaat de Heerlijkheid Appeltern door de oostelijke poort.

Aan uw linkerhand ziet u de vroegere kasteelboerderij die omstreeks 1800 gebouwd is als een voor die tijd supermodern landbouwbedrijf. Rechts komt u langs het ‘washuis’ het restant van het vroeger landhuis Appeltern.

(U wilt meer weten over de geschiedenis van de Heerlijkheid Appeltern? Koop dan het boekje over de Heerlijkheid verkrijgbaar bij De Tuut.)

korte wandeling route