Geschiedenis

Al meer dan 1000 jaar is de plek van de Heerlijkheid Appeltern aaneengesloten bewoond. Het oudste schriftelijke bewijs daarvan is te vinden in een pauselijke bul uit 1134 waarin het dorp Appeltern en het kasteel genoemd worden. Waarschijnlijk is de plek zelfs al veel langer bewoond, want vlak in de buurt zijn Romeinse munten gevonden en fragmenten van Romeins aardewerk en dakpannen.

In 1686 werd het kasteel van de Heerlijkheid verbouwd tot een landhuis, het buiten van een welgestelde familie. Rond 1800 is het park met de sterrenlanen aangelegd. Waarschijnlijk is in dezelfde tijd de dijk tussen het huis en de Maas opgeworpen, en zijn de zogenaamde bouwhuizen gebouwd, de boerderij en het koetshuis ten oosten van het washuis. Het landhuis is omstreeks 1874 wegens bouwvalligheid gesloopt. Een groot deel van het parkbos is toen gekapt en omgezet in akker en weiland. Alleen het dienstengebouw, het zogenaamde washuis, is blijven staan. De Maatschappij van Welstand heeft de Heerlijkheid in 1968 gekocht. In 1995 is het washuis verkocht, gerestaureerd en verbouwd tot woonhuis.

In 2014 is het resterende deel van het park hersteld en is het monument gebouwd ter ere van Joan Derk baron van der Capellen tot den Pol, heer van Appeltern, de aartsvader van onze democratie. (meer)