Nieuwsbrief

Herfst 2016

De natuur is zich aan het klaarmaken voor de herfst. De eerste bomen beginnen te kleuren. De herfstkleuren zijn vanwege de droogte vroeg dit jaar. Veel bomen zijn bruin vanwege het gebrek aan water. Om de verdamping te beperken verliezen met name de essen al vanaf augustus hun blad.

Twee van de vier vijvers in het bos staan droog, en de kikkers hebben hun toevlucht gezocht  in de twee vijvers waarin nog een beetje water staat. De grote vijver heeft nog nooit zo laag gestaan. Het peil daarvan gaat op en neer met de Waal, en ook die staat uitzonderlijk laag.

De eerste eekhoorntjesbrood paddenstoelen zijn al gezien in het gras tussen de vier bosvijvers. De rest van de paddenstoelen houdt zich nog schuil totdat er regen gevallen is en er voldoende vocht is voor de bloei van de schimmels.

Op zaterdag 22 oktober speelt de Heerlijkheid een belangrijke rol in de Gelredag. Die zaterdag zendt Omroep Gelderland de hele ochtend uit, vanuit Museum De Tuut. U bent van harte welkom en de entree is tot 13.00 u. gratis. Er zijn radio interviews en vraaggesprekken over de Heerlijkheid, het stoomgemaal en over Joan Derk van der Capellen, de ‘Ridder van Gelre’ die die dag centraal staat. Verder zijn er rondleidingen door de Heerlijkheid waarbij verteld wordt over Joan Derk en over de belangrijke rol die de Heerlijkheid Appeltern gespeeld heeft in de vaderlandse geschiedenis.

Van 1 oktober tot 31 oktober is er in Museum De Tuut een kleine tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis van de bewoning van Appeltern en aan de roerige tijd van de Bataafsche revolutie in de voorbereiding waarvan Joan Derk van der Capellen een belangrijke rol gepeeld heeft.

Lente 2016

De lente komt eraan, ook al zijn de temperaturen pas kort echt lenteachtig, toch heeft de zon al aan kracht gewonnen en warmt de grond langzaam op. Dat zet de bollen aan tot groeien. De boshyacinten (wilde hyacint) en de daslook zijn al te zien. De wilde narcissen bloeien en als het wat warmer wordt zijn half april de eerste bloeiende hyacinten te zien. Achter het fruiyhuisje bloeit ook de slanke sleutelbloem. Een echte bijzonderheid en voor het eerst op die plek. Daarmee is de lente dit jaar een stuk later dan verleden jaar. Toen was de lente echter extreem vroeg. De wilde kroos (kerspruim) bloeide al begin februari en de sleedoorn vanaf eind februari. Waarschijnlijk staan vanaf half april de wilde kersen en de krieken (zure kers of morel) in bloei. De twee kersen die niet aangeslagen zijn, zijn inmiddels vervangen door nieuwe exemplaren die het hopelijk nu wel gaan doen.

Helaas is deze winter de monumentale tamme kastanje in de voortuin  van het bouwhuis omgevallen. De stam en wortels bleken inwendig deels verrot, vandaar dat de zwaartekracht deze honderden jaren oude boom overmand heeft. Hopelijk kan de exacte leeftijd van de boom bepaald worden aan de hand van de jaarringen.

Er valt nog meer te betreuren. Jammer genoeg is er in maart bij de grote vijver een Bunzing dood gebeten, vermoedelijk  door een hond. Een vos waagt zich niet aan een bunzing, en het is niet waarschijnlijk dat een goudjakhals of wolf de dader is. De bunzing is een prachtige en felle marterachtige, met een heel mooie zachte donkerbruine vacht en vaak een witte snuit. Het is een nuttig dier dat onder andere jaagt op zieke konijnen, ratten en muizen. Ook pakken ze vogels en eten ze af en toe fruit.

De inscriptie bij de grote vijver is een favoriete hangplek voor wilde eenden die, als dank voor het aangenaam verpozen, de plek gebruiken om hun behoeften te lozen. Democratie, de eenden  hebben er zogezegd schijt aan. Toch overheerst de belofte van de lente. De spechten hebben op tal van plekken in de bomen gaten gemaakt die graag door andere vogels als nestgelegenheid benut worden. In een van de eiken langs de zuidelijke sterrenlaan nestelt bij voorbeeld een paartje boomklevers. Ook de boomkruipers en de spechten zelf zijn bezig in holtes in de bomen nageslacht groot te brengen. Binnen is tussen het gezang van de ouden ook het gepiep van de eerste jonge vogels te horen.

Herfst en winter 2015

De herfst is al weer voorbij en de winter is ook al een eind op streek. We hopen inmiddels al op het voorjaar. Er waren veel paddenstoelen gedurende de afgelopen periode, waaronder enkele bijzondere zoals de rode kelkzwam (Sarcoscypha coccinea) (of wellicht zelfs de krulhaar kelkzwam, Sarcoscypha austriaca) die groeide in het veld tussen de vijvers in het bos.

De natuur staat nu stil en rust uit voor het komende voorjaar.  De vinken, mezen, winterkoninkjes en andere zangvogels zijn nog actief, op zoek naar het weinige voedsel dat er is. De grote bonte specht is regelmatig te horen , net als de roeken en de fazanten. Wintergasten als kramsvogels en koperwieken hebben de heerlijkheid met een bezoek vereerd.

Afgelopen winter (2014 -2015) steeg het niveau van de grote vijver tot aan het borstbeeld van Joan Derk baron van der Capellen. Dat wordt hopelijk voorkomen door de nieuw gemaakte overloop. Misschien krijgen we ook nog sneeuw als versiering voor het bos.

Als het niet te koud is zijn de sneeuwklokjes in februari de eerste bloemen (op enkele plekken, zij het niet in het bos, bloeien ze zelfs nu al). Met daarna de winteraconieten en vervolgens de boshyacinten, daslook, bosanemonen en de wilde narcissen.  Een voorjaar om nu al naar uit te kijken.

Voor nu, een heel gelukkig 2016.

Zomer 2015

De zomer komt eraan. De afgelopen maanden hebben de stinsenplanten als de wilde narcissen, de boshyacinthen en de bosannemonen voor het eerst gebloeid. Ook de in de herfst geplante fruitbomen zijn aangeslagen en hebben de eerste nog spaarzame bloei laten zien. De eiken en essen staan nu in het blad en geven bij warme dagen welkome schaduw en verkoeling in het bos.
De konijnenstand is uitgebreid met een nieuwe lichting jonge konijnen. Die zullen niet allemaal groot worden want ook de vos heeft jongen (zeker drie, maar mogelijk meer). Met een beetje geluk zijn de jonge vosjes ravottend te zien op de ringdijk of in het weiland.
Kortom, ook in de zomer loont een bezoek aan de Heerlijkheid Appeltern.

Voorjaar 2015

Nadat, in 2014 het park een grote opknapbeurt heeft gehad zijn er in het najaar enkele honderden bollen geplant. Wilde narcissen, boshyacinthen, sneeuwklokjes, bosanemonen en nog veel meer. Inmiddels bloeien de eerste narcissen en de boshyacinthen komen er aan. Ze wachten nog op mooier weer. Het tiental geplante fruitbomen begint uit te lopen en in mei wordt de eerste bloesem verwacht. Kortom de mooiste tijd om het park te bezoeken breekt nu aan.